Informacije za učitelje

Kdaj?

Incastra – Dan Ajdovske industrije in podjetništva je 22. septembra 2017 namenjen šolajoči se mladini.

Kdo?

K sodelovanju smo povabili vse osnovne in srednje šole iz bližnje okolice pa tudi strokovno-tehnične šole iz celotne Slovenije. Naša ciljna skupina so osnovnošolci višjih razredov, dijaki, še posebej tisti iz strokovno-tehničnih šol.

Komu je namenjen program?

Za šolarje organiziramo vodene oglede in predstavitev dejavnosti, vezanih na delo podjetij. Na ta način bodo lahko mladi spoznali podjetja in poklice, kar bo lahko vplivalo na njihovo odločitev o nadaljnjem šolanju.

Namen dogodka je, da mladim predstavimo ajdovsko industrijo in podjetništvo. Spoznali bodo poklice, ki so v ajdovski regiji še posebej iskani, izvedeli bodo, kje imajo možnost opravljanja prakse, in spoznali, kako poteka delo v različnih panogah.

Vodeni ogledi bodo potekali od 8.30 do 14.00 ure. Za urnik ogledov in prijavo na dogodek poglejte sekcijo “Prijavite svoje učence na vodene oglede”.

Več o organizaciji ogledov

Dogodek se bo zaključil po predstavitvi podjetja PIPISTREL, kjer se bodo ob 13. uri vsi udeleženci dogodka zbrali na ajdovskem letališču, kjer jih bo pozdravil župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Na zaključnem dogodku bodo imeli priložnost sodelovati v kvizu na temo ajdovskih podjetij in podjetništva. Glavna nagrada za zmagovalca bo polet s Pipistrelovim letalom, podeljenih pa bo še veliko drugih praktičnih nagrad.

Prosimo vas, da vašim učencem in dijakom predstavite vsa podjetja, ki sodelujejo na INCASTRI – Dan ajdovske industrije in podjetništva, saj bodo tako lahko sodelovali pri nagradnem kvizu.

Kako se kot šola prijavimo na vodeni ogled?

  1. Spoznajte podjetja, ki bodo sodelovali na INCASTRI.
  2. Učencem predstavite vsa ajdovska podjetja.
  3. Naredite seznam podjetij, ki si jih učenci želijo ogledati, in preverite, kdaj izbrana podjetja ponujajo oglede.
  4. Rezervirajte voden ogled po podjetjih.

Za prijavo na vodeni ogled kliknite na želeno podjetje pod sekcijo “Prijavite svoje učence na vodene oglede” in rezervirajte svoje vodene oglede.

Vstopnice

Podjetja imajo omejeno število mest na skupino. Naš namen je, da se vsak posameznik udeleži tistega ogleda, ki ga najbolj zanima. Glede na to, da so vsa podjetja v bližnji okolici in da so podjetja ponudila več terminov vas prosimo, da svojim učencem ali dijakom omogočite več različnih ogledov. Prijavite se lahko na več ogledov.

Po izpolnjeni prijavnici boste na vaš elektronski naslov prejeli vstopnico, ki jo pred vstopom v podjetje pokažete osebi, ki vas bo sprejela.

Kako rezerviram vodene oglede za učence in dijake?
Vodeni ogledi za šole

Prijavite svoje učence na vodene oglede