Računalniško društvo

Racunalnisko Drustvo - InCastra

Poslanstvo društva je razvijanje računskega mišljenja in logičnega sklepanja pri otrocih, ki izkazujejo zanimanje na tehniškem področju. Zastavljeni cilj dosegamo tako, da otroci skozi igro spoznavajo napredne strukture programiranja in se na ta način učijo logičnega razmišljanja.

Prizadevamo si graditi konstruktivno učno okolje z znatno mero motivacije, kar pripomore k boljšim in hitrejšim rezultatom, tako v izobraževalnem kot v socialnem okolju. Spodbujamo timsko delo in delo na projektih.