Planinsko društvo Ajdovščina

Je stoletno društvo, ki deluje v javnem interesu.

PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA

Poslanstvo društva je spodbujati okolje za aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij in interesov. Ustvarja pogoje za aktivnosti v naravi, v družbi veselih ljudi in s tem vpliva na sproščanje in zdravje prebivalstva.