Fructal

Fructal je inovativno in prepoznavno podjetje, ki dosledno izraža svoje poslanstvo in poslanstvo svojih blagovnih znamk. Temeljni vrednoti Fructala, ki ju goji že vsa leta svojega delovanja sta kakovost in pozitiven odnos do narave.

FRUCTAL

Svojo jablano je Fructal zasadil že 5. oktobra 1945, ko se je v opuščeni zgradbi nekdanje tekstilne tovarne pet delavcev začelo ukvarjati z žganjekuho. Podjetje se je zaradi zagnanosti in pripadnosti zaposlenih izjemno hitro razvijalo in napredovalo v vseh pogledih čemur so potrošniki z veseljem sledili in tako podpirali razvoj podjetja. Fructal ima danes že več kot 70-letno tradicijo in se je izoblikoval v podjetje, ki izdeluje in uspešno trži visoko kakovostne izdelke iz najboljšega sadja in drugih plodov narave.

Fructalova vizija in poslanstvo se kažeta tako v visoki kakovosti izdelkov kot tudi v varovanju in spoštovanju okolja ter v odličnosti poslovanja. V Fructalu ustvarjamo partnerski odnos s potrošniki in prijetno delovno okolje za zaposlene. Tudi do okolja smo brezkompromisno odgovorni. Želimo biti podjetje, na katerega so ponosni lokalna skupnost in različne javnosti na vseh trgih, kjer nastopamo.

V Fructalu s ponosom in pogumno stopamo po začrtani poti in v sodelovanju z naravo z veseljem vedno znova navdušujemo in presenečamo vas – svoje zveste potrošnike.

Fructal