Freyssinet Adria

Freyssinet Adria - InCastra

Družba Freyssinet Adria SI, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2007, njena dejavnost pa se je v desetletju delovanja razširila na izvajanje specialnih tehnologij v gradbeništvu tako v Sloveniji, kot na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.

Freyssinet Adira

Poleg prevladujočih del s področja prednapenjanja betonov, dobavlja in vgrajuje ležišča in dilatacije za premostitvene objekte, izvaja ojačitve gradbenih elementov z lepljenjem ojačitvenih karbonskih trakov, dobavlja geotehnična sidra ter izvaja dela s področja potresnega izoliranja objektov in armirane zemljine.

Z lastno ekipo izvajamo specialne tehnologije gradnje inženirskih objektov, kot so: narivanje, podrivanje in dvigovanje objektov. Družba združuje izkušene strokovnjake iz področja specialnih tehnologij gradnje premostitvenih objektov, objektov visoke gradnje, geotehnike ter ostalih gradbenih konstrukcij.

Danes je družba Freyssinet Adria SI, d.o.o. v 100% lasti družbe Freyssinet, ene od petih sestrskih družb skupine Soletanche Freyssinet.

KONTAKTNI PODATKI:
FREYSSINET ADRIA SI, d.o.o.
Tehnološki park IN PRIME, Tovarniška cesta 26
5270 Ajdovščina
Tel.: +386 5 85 00 731
info@freyssinet-adria.si
www.freyssinet-adria.si