Donet

Donet Logo - InCastra

Izkušenost in znanje, Usposobljenost, Trajnostni razvoj, Partnerstvo

DONET

Informacijska podpora poslovanju

Lokacija družbe je s strani komunikacijskih povezav odlična, zato zagotavlja:
– takojšnjo odzivnost,
– pokritje z širokopasovno komunikacijsko infrastrukturo
– administriranje in postavljanje vaših stežnikov,
– uvedbo informacijskih sistemov na naši opremi za vaše potrebe
– e-arhiviranje vpeto v informacijski sistem.

V družbi smo zaposleni strokovnjaki z dolgoletno prakso na IKT področju:
– implementacije informacijskih sistemov,
– postavljanja omrežij z izgradnje strukturiranih ožičenj
– sistemskega inženiringa,
– razvoja računalniških poslovnih sistemov po naročilu,

Nabor naših storitev stalno razširjamo, tudi s partnerskimi povezovanji. Zavedamo se, da je za stranko pomembna integriranost na področju programske in tehnične opreme.

Izvedba Tehničnega varovanja videonadzorov.

Izvajamo kompleksne instalacije in nudimo pakete:
– kontrole dostopa (brezkontaktne kartice, GSM, ANPR / LPR prepoznava registrskih številk),
– pametnih instalacij (upravljanje razsvetljave, senčil, klimatske opreme, in elementov tehničnega varovanja).

Zastopstvo in distribucija opreme in usposabljanje izvajalcev

-videonadzorov (snemalni sistemi z IP kamerami in snemalniki)

-kontrole dostopa (upravljanje dostopov do parkirišč, posebnih mestnih con,…
ANPR / LPR prepoznava registrskih številk s produktom ParkIT)

-pametnih instalacij (elementi za upravljanje zgradb HDL Bus Pro).

doNET d.o.o. storitve in proizvodnja
Tovarniška cesta 26
5270 Ajdovščina
info@donet.si
www.donet.si