Dezis d.o.o.

Podjetje DEZIS Geodetske storitve in daljinsko zaznavanje d.o.o. je nastalo leta 2009 in se registriralo kot prvo geodetsko podjetje v Občini Ajdovščina za opravljanje geodetske dejavnosti.

DEZIS D.O.O.

Delo podjetja se nanaša na GEODEZIJO in zato smo tudi ime firme izbrali temu primerno. Pojem geodezija izhaja iz grške besede γεωδαισία – geodaisia. Kar pomeni: γη– (geo) = Zemlja in δαιζω- (dezis) = meriti.

Od leta 2017 smo člani skupine C-Astral group in od takrat naprej ponujamo storitve daljinskega zaznavanja v sklop katerega spada fotogrametrično zajemanje terena z brezpilotnimi letalnilki, tako imenovanimi droni.

Uporabljamo leteče krilo C-Astral Bramor z naborom termografskega senoznorja, hiperspektralne kamere in RGB senzorja z ločljivostjo 42 MP, ter multikopter Hero.

Od letošnjega leta ponujamo 3D lasersko skeniranje objektov, stavb in terena. Z terestičnim laserskim skenerjem brezkontaktno posnamemo milijone točke od 1 metra pa vse do 300 metrov z milimetrsko natančnostjo. Pri tem ne izpustimo nobenega detajla in podrobnosti.

Rezultat 3D laserskega skeniranja in fotogrametričnega zajema je oblak točk (point cloud), katerega primerno obdelamo za nadaljnjo uporabo v naslednjih panogah;
• BIM ( Informacijskega modeliranje objektov),
• arhitekturnega načrtovanja,
• urbanističnega planiranja,
• evidentiranja kulturne dediščine,
• v turistične namene (izdelovanje 3D maket, vizualiziranje prostorov…),
• geoloških raziskav,
• gradbeništva,
• industrijskega načrtovanja, proizvodnje linije,
• kmetijstva in gozdarstva
• forenzičnih raziskav.

Z 10-letnimi izkušnjami pri izvajanju geodetskih storitev;
• izdelovanja geodetskih elaboratov ureditve mej, parcelacij, evidentiranja stavb…
• izdelovanja geodetskih načrtov in
• zakoličevanja objektov in stavb
.. uporabljamo najnovejšo tehnologijo za zagotavljanje ustreznih podatkov in celovitih storitev topografskega kartiranja.

Naše zmogljivosti vključujejo terestično geodetsko merjenje, 3D lasersko skeniranje površja in objektov, fotogrametrični zajem, modeliranje digitalnih terenov, stavb, objektov, kartiranje in monitoring pri gradnji.