INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN – MyMachine

logo MyMachine - Slovenia - InCastra

MyMachine je pobuda in intelektualna lastnina fundacije MyMachine s sedežem v Kortrijku v Belgiji, ustanovili pa so jo Leidal, sklad skupnosti Zahodne Flandrije in univerza za uporabne znanosti HOWEST. Gre za neprofitno iniciativo, ki jo v Belgiji izvajajo že od leta 2008, v Sloveniji pa smo se ji pridružili v začetku leta 2014. Namen iniciative je spodbujanje ustvarjalnosti v izobraževanju, in sicer tako, da se preko povezovanja vseh stopenj izobraževanja in industrije omogoča uresničitev idej otrok – izdelava njihovih sanjskih strojev.
MyMachine ponuja rešitev za vse tiste otroke, ki imajo nešteto idej, ki pa običajno niso uresničene. Omogoča, da ideje mladih izumiteljev (otroci v vrtcu ali v osnovnih šolah) s pomočjo študentov, dijakov in podjetij postanejo resničnost.

Metodologija

 • MyMachine metodologija sloni na treh korakih:
  KORAK 1: Otroci v vrtcih ali v osnovnih šolah izumijo (narišejo in predstavijo) svoj sanjski stroj. Pri tem nimajo nobenih omejitev, pomembno je le, da je sanjski stroj pomemben za otroka in si ga ta močno želi. Pri šolski uri risanja sanjskih strojev sodelujejo predstavniki dijakov in študentov s srednjih šol in fakultet, ki so se vnaprej odločile za sodelovanje v posameznem MyMachine ciklu. V razredu je v tej fazi na podlagi soglasja dijakov in študentov in njihovih idej za izvedbo že izbran sanjski stroj, ki bo do konca šolskega leta izdelan.
  KORAK 2: V naslednjem koraku študent ali skupina študentov višjih šol ali fakultet ustvari več načrtov in maket na podlagi katerih naj je sanjski stroj izdelan. Najboljšo rešitev, torej tisto, ki idejo najbolje zajame, otroci/izumitelji izberejo sami.
  KORAK 3: V zadnjem delu cikla pride do izdelave sanjskega stroja, kar se odvija na naravoslovnotehniških srednjih šolah. Dijaki stroj izdelajo na podlagi načrta, ki so ga izdelali študenti fakultet, ob tem pa jim s strokovnim svetovanjem, zagotovitvijo orodij, prostorov za delo ali z materialnimi sredstvi pomagajo industrijski partnerji.
  Časovnica
 • KORAK 1: September – Oktober (1 do 4 tedne)
  KORAK 2: November – December (4 do 6 tednov)
  KORAK 3: Februar – Maj (8 do 12 tednov) Vsi MyMachine cikli se zaključijo s skupno razstavo skic, načrtov, maket in sanjskih strojev iz vseh slovenskih osnovnih in srednjih šol ter fakultet, ki so sodelovale.
 • Kontakt MyMachine Slovenija: mihajela.crnko@ijs.s