september 2022

10.09.2022

Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

S skupnim delom in naravnanostjo k rešitvam, za vas snujejo, koordinirajo in izvajajo projekte, ki so usmerjeni v spodbujanje celostnega razvoja našega območja. V informiranju, povezovanju in sodelovanju vidijo temeljne vrednote, ki ustvarjajo dolgoročne vezi. Z ustreznim in uspešnim dialogom so se uveljavili kot ugleden in zanesljiv partner tudi v mednarodnih organizacijah. Že od samega […]

Read More
10.09.2022

Severno Primorska gospodarska zbornica Nova Gorica

POSLANSTVO Severno Primorske gospodarske zbornice Gradimo zdravo poslovno okolje. Ustvarjamo privlačno podobo gospodarske regije in živahno okolje, v katerem želimo živeti in delati. Povezani dosegamo zastavljene cilje.   VIZIJA  Severno Primorske gospodarske zbornice Smo desna roka gospodarstva. Imamo vodilno vlogo pri gospodarskem razvoju Severno Primorske regije. Smo prva vstopna točka gospodarstva za razvoj regijske infrastrukture, za […]

Read More
10.09.2022

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina je samostojna, strokovno-poslovna organizacija, ki deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava. Oblikovala se je kot pravna naslednica Obrtnega združenja, ki se je na pobudo obrtnikov ustanovilo leta 1979, od leta 1994 pa deluje tudi kot institucija javnega prava. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) združuje pravne in fizične osebe. Članstvo […]

Read More
10.09.2022

Zavod BETA – inštitut za razvoj družbe

Zavod posameznikom, njihovim združenjem in državi pomaga razvijati trajnostno naravnano družbo, v kateri lahko vsakdo polno razvija svoje potenciale. Zavod prispeva h kakovostnim družbenim odnosom, vsestranskemu razvoju človekove osebnosti, blaginji, socialni pravičnosti, vseživljenjskemu učenju, javnemu zdravju, aktivnemu državljanstvu in participaciji posameznikov. Zavod ima status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, podeljen s strani Ministrstva […]

Read More
10.09.2022

Turistično informacijski center Ajdovščina

Vipavska dolina obsega dolino s porečjem reke Vipave, del Nanoške planote in planote Hrušice ter južni del Trnovskega gozda, na južni strani pa dolino zaokrožajo Vipavski griči. Dolina se začenja vzhodno od Podnanosa in končuje s kraji tik ob meji z Italijo, Novo Gorico, Šempetrom pri Gorici in Mirnom. Enoten geografski prostor je sicer geološko […]

Read More
10.09.2022

BNI Sontius

BNI je največja in najuspešnejša organizacija na svetu za poslovno in podjetniško mreženje. Osnovni in poglavitni namen BNI skupin po vsem svetu je, da ustvarjajo več posla za svoje člane. BNI daje svojim članom priložnost, da medsebojno delijo ideje, kontakte in kar je najbolj pomembno – poslovne napotnice, ki pomenijo priložnosti za sklepanje novih poslov. […]

Read More
24.08.2022

Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici je mlada, raziskovalno usmerjena univerza, ki s sodobnimi in praktično usmerjenimi študijskimi programi ter osebnim pristopom privablja študentke in študente iz cele Slovenije in tujine. Univerza ima šest fakultet in akademijo, ki nudijo dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe z različnih področij – naravoslovja, tehnike, biotehnike, poslovnih ved, humanistike ter digitalnih in […]

Read More
18.08.2021

ŠENT

Namen društva je varovanje človekovih pravic in dostojanstva oseb s težavami v duševnem zdravju, doseči višjo stopnjo njihove vključitve v družbo in povečati njihovo zaposljivost. Društvo je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest za osebe s težavami v duševnem zdravju, socialno izključene in druge težje […]

Read More
18.08.2021

Aeroklub Josip Križaj

Skupaj s članstvom in letalskim navdušenjem skrbijo za izvajanje športnega letenja in modelarstva, pa tudi za turistični razvoj širše Vipavske doline kot letalske destinacije. Vabljeni na letališče Ajdovščina! Si želiš izvedeti več? Klikni na povezavo

Read More
18.08.2021

Modelarsko društvo Ventus

Primeren prostor so našli na »letališču« v Vipavi, kjer delujejo že od začetka. V društvu je 47 aktivnih in več podpornih članov. Glavne aktivnosti so rekreativno letenje z različnimi modeli, med člani pa je tudi ducat zelo uspešnih tekmovalcev, ki se redno udeležujejo tekem državnega, mednarodnega ter svetovnega razreda in tam dosegajo lepe rezultate. Člani […]

Read More
  • 1
  • 2