Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina so leta 2018 ustanovile Občina Ajdovščina, Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče-Vogrsko z namenom skupnega načrtovanja, organiziranja in izvajanja dejavnosti turizma po načelih trajnostnega razvoja.

Od takrat zavod deluje kot organizacija za izvajanje javne službe pospeševanja turizma, oblikovanja in promocije celovite turistične ponudbe destinacije.

Svoje poslanstvo Zavod uresničuje s spodbujanjem razvoja in skupnega načrtovanja, oblikovanja, promocije in trženja turistične ponudbe kot integralnega turističnega proizvoda na ravni celotnega turističnega območja.

Pod okriljem zavoda delujeta Turistično informacijski center Nova Gorica in Turistično informacijski center Ajdovščina ter od julija 2023 tudi Turistično informacijski center Renče-Vogrsko.

Želiš izvedeti več?

https://turizem-novagorica-vipavskadolina.si/

Alison Ribarič

M: +386 (0)41 490 227

www.vipavskadolina.si

Social Share

Dostopnost