Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici je sodobna, študentom prijazna univerza, ki je usmerjena v raziskovanje. Čeprav so razmeroma mlada ustanova, v pridobivanju in širjenju znanja ne zaostaja za starejšimi in večjimi univerzami.

Univerza v Novi Gorici je mlada, raziskovalno usmerjena univerza, ki s sodobnimi in praktično usmerjenimi študijskimi programi ter osebnim pristopom privablja študentke in študente iz cele Slovenije in tujine.

Univerza ima šest fakultet in akademijo, ki nudijo dodiplomske, magistrske in doktorske študijske programe z različnih področij – naravoslovja, tehnike, biotehnike, poslovnih ved, humanistike ter digitalnih in medijskih umetnosti.

Pedagoške in raziskovalne dejavnosti univerze se izvajajo tako v Novi Gorici kot tudi v Vipavi in Ajdovščini. V ajdovskem univerzitetnem središču se nahajajo Fakulteta za naravoslovje ter pet raziskovalnih laboratorijev in centrov, ki se ukvarjajo s področij fizike, astrofizike in znanosti o materialih.

Izjemni znanstvenoraziskovalni dosežki Univerze v Novi Gorici utrjujejo njeno prepoznavnost širom sveta, obenem pa je univerza tesno vpeta tudi v lokalni prostor. Svoje dejavnosti predstavlja širši javnosti v regiji, pri čemer se še posebej posveča mladim in jih seznanja s poklici prihodnosti.

Fakultete in akademija:

 • Fakulteta za naravoslovje
 • Fakulteta za humanistiko
 • Fakulteta za znanosti o okolju
 • Poslovno-tehniška fakulteta
 • Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
 • Akademija umetnosti
 • Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalne enote:

 • Center za astrofiziko in kozmologijo
 • Center za raziskave atmosfere
 • Center za raziskave vina
 • Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko
 • Raziskovalni center za humanistiko
 • Center za kognitivne znanosti jezika
 • Laboratorij za fiziko organskih snovi
 • Laboratorij za raziskave materialov
 • Laboratorij za vede o okolju in življenju
 • Laboratorij za kvantno optiko

 

Želiš izvedeti več?

Klikni  na povezavo.

Social Share

Dostopnost