Turistično informacijski center Ajdovščina

Vipavska dolina obsega dolino s porečjem reke Vipave, del Nanoške planote in planote Hrušice ter južni del Trnovskega gozda, na južni strani pa dolino zaokrožajo Vipavski griči. Dolina se začenja vzhodno od Podnanosa in končuje s kraji tik ob meji z Italijo, Novo Gorico, Šempetrom pri Gorici in Mirnom. Enoten geografski prostor je sicer geološko precej raznolik, vendar prometno, gospodarsko in kulturno povezan v celoto, ki se na zahodu odpira v italijansko Furlansko nižino.

V upravnem pogledu sestavlja Vipavsko dolino šest občin:

  • Občina Ajdovščina
  • Občina Vipava
  • Mestna občina Nova Gorica
  • Občina Renče-Vogrsko
  • Občina Miren-Kostanjevica
  • Občina Šempeter-Vrtojba

Vse te občine so se povezale, da bi skupaj predstavile dragocene danosti in edinstveno ponudbo na področjih vina in kulinarike ter aktivnega preživljanja prostega časa v pristnem, zelenem okolju. Ustanovile so skupno turistično znamko Vipavska dolina, ki povezuje naravne danosti, priložnosti za preživljanje prostega časa in posebna doživetja ter ponudnike vina in kulinarike, športnih aktivnosti in prenočišč.

Za znamko Vipavska dolina skrbijo vse občine, upravljanje pa koordinira Občina Ajdovščina v sodelovanju z Razvojno agencijo ROD.

Želiš izvedeti več?

Klikni na povezavo.

Social Share

Dostopnost