Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

S skupnim delom in naravnanostjo k rešitvam, za vas snujejo, koordinirajo in izvajajo projekte, ki so usmerjeni v spodbujanje celostnega razvoja našega območja. V informiranju, povezovanju in sodelovanju vidijo temeljne vrednote, ki ustvarjajo dolgoročne vezi. Z ustreznim in uspešnim dialogom so se uveljavili kot ugleden in zanesljiv partner tudi v mednarodnih organizacijah.

Že od samega začetka dajejo poudarek razvoju skupnosti po principu »od spodaj navzgor«. Zaznavajo potrebe lokalnega okolja, upoštevajo pobude skupnosti in krepijo medregijsko sodelovanje. Ta del poslanstva izpolnjujejo s spodbujanjem podjetniške miselnosti in razvojem podjetniških vrednot zlasti med mladimi. Z njihovim delom prispevajo tudi k razvoju podeželja in kmetijstva ter promociji uporabe lokalno pridelanih proizvodov. Z namenom utrjevanja poti podjetništvu izvajajo naloge upravljanja in promocije investicijskih priložnosti Goriške regije. Vpeti so v aktivnosti spodbujanja turizma ter nudijo svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise. Svoje poslanstvo izpolnjujejo ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja in upoštevanju skladnega okoljskega načrtovanja.

Želiš izvedeti več?

Klikni na povezavo.

Social Share

Dostopnost