Planinsko društvo Ajdovščina

Planinsko društvo Ajdovščina sodi med najstarejša planinska društva. Ustanovljeno je bilo leta 1903.

Od svojih začetkov je izpolnjevalo zastavljene naloge, povezovalo planince različnih starosti in interesov, vodilo pohode in izlete po znanih in manj znanih poteh, skrbelo za planinske poti in kažipote v naši okolici, urejalo, obnavljalo in dograjevalo obe koči – kočo Antona Bavčerja na Čavnu in Iztokovo kočo pod Golaki.

Danes društvo dosega svoj namen tako ,da:

  • goji prostovoljno planinsko dejavnost
  • posreduje lepote narave in življenja z gorami planincem in ljubiteljem narave
  • organizira planinske izlete, pohode, izobraževanja in druge aktivnosti
  • skrbi za vzgojo in izobraževanje v planinstvu
  • gospodarno skrbi za obe koči
  • skrbi za planinske poti
  • opravlja druge dejavnosti povezane s planinstvom

Delo v društvu poteka v odsekih: mladinski odsek, alpinistični odsek, markacijski odsek, Skupina GRS, gospodarski odsek, odsek za varstvo gorske narave,vodniški odsek, odsek za založništvo in informiranje, planinska sekcija Kamnje, orientacijska sekcija, odsek za turno kolesarjenje in turno smučanje. Društvo deluje v javnem interesu in tako omogoča vsem obiskovalcem gora vključitev v društvo, udeležbo pri vseh aktivnostih, uporabo poti in planinskih koč. Društvo se aktivno povezuje z vsemi planinskimi in drugimi društvi, šolami in lokalno skupnostjo.

Poslanstvo društva je spodbujati okolje za aktivno preživljanje prostega časa vseh generacij in interesov. Ustvarja pogoje za aktivnosti v naravi, v družbi veselih ljudi in s tem vpliva na sproščanje in zdravje prebivalstva.

Si želiš izvedeti več?

Klikni na povezavo

Social Share

Dostopnost