Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina je samostojna, strokovno-poslovna organizacija, ki deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava. Oblikovala se je kot pravna naslednica Obrtnega združenja, ki se je na pobudo obrtnikov ustanovilo leta 1979, od leta 1994 pa deluje tudi kot institucija javnega prava.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina (OOZ Ajdovščina) združuje pravne in fizične osebe. Članstvo v zbornici je prostovoljno. Trenutno je v zbornici združenih 690 članov.

Osnovna naloga zbornice je, da ščiti in zastopa interese svojih članov, skrbi za pravilno ravnanje in njihov ugled tako da spremlja zakonske predpise ter predlaga njihove spremembe in dopolnitev za dosego pogojev zaščite in razvoja obrtnega dela gospodarstva, sodeluje pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike na nivoju občin, organizira dejavnost na področju promocije blaga in storitev, pospešuje ohranjanje in razvoj tradicionalnih in umetnostnih obrti, ki se opravljajo na izviren način, organizira različna izobraževanja in usposabljanja svojih članov, nudi servis storitev, ki jih obrtniki najpogosteje potrebujejo pri svoji administraciji, nadalje številne nasvete na davčnem področju, finančno računovodskem, na področju delovnega prava, itd.

Želiš izvedeti več?

Klikni na povezavo.

Social Share

Dostopnost