Mlinotest

Mlinotest s svojimi proizvodi sooblikuje slovenske obroke že 150 let, saj njegovi začetki segajo že v davno leto 1867, ko se je začela mlinarska dejavnost v tedanjem Valjčnem mlinu - Wenzel Jochmann Ajdovščina.

V 150 letih se je veliko spremenilo. Mlinarstvu so pridružili še testeninarstvo in pekarstvo, prav tako poslujejo skozi več kot 50 lastnih maloprodajnih trgovin po celotni Sloveniji. Testenine, mlevski in pekovski ter drugi sorodni izdelki so med potrošniki prepoznani kot izredno kakovostni in slovenskemu okusu všečni izdelki.

Poleg vseh klasičnih izdelkov ponuja Mlinotest tudi izdelke, po katerih sodobni potrošnik vse bolj povprašuje – bio izdelki, izdelki iz posebnih mok, na primer pire, ajde, pa tudi izdelki, ki jih v času, ki s svojim tempom narekuje tudi tempo pri pripravi obrokov, vse bolj iščejo – hitro pripravljeni in okusni izdelki.

V Mlinotestu se zavedajo pomena njihovih zaposlenih in ekspertnega znanja, ki so ga mojstri razvijali skozi leta. Priložnosti za delo in učenje od najboljših nudijo tudi mladim iskalcem zaposlitve, ki si svojo karierno pot šele utirajo, tako na področju živilstva, kot tudi drugih smeri. Celotna skupina Mlinotest zaposluje preko 650 ljudi, katerim nudijo ugodne delovne pogoje ter možnost za osebnostno ter karierno rast znotraj koncerna. V letu 2007 so uvedli nagrajevanje inovativnosti zaposlenih ter v letu 2010 začeli podeljevati nagrade za dolgoletno dobro delo in nagrade za izredni dosežek zaposlenih v koncernu Mlinotest. Tudi v prihodnjih letih načrtujejo zaposlovanje in tudi na ta način pripomoči k razvoju lokalnega gospodarstva.

Poleg skrbi za njihove zaposlene ter za uspešno poslovanje podjetja, skrbijo tudi za okolje, ki jih obdaja – tako družbeno okolje kot tudi naravno okolje. Z odgovornim delovanjem prispevajo k razvoju in varovanju naravnega okolja, upoštevajo načela trajnostnega razvoja in načrtujejo aktivnosti, ki prispevajo k bolj čistemu in zdravemu okolju ter ekološko ozaveščenem nakupovanju. Odgovornost do varovanja okolja ter načela trajnosti so med pomembnejšimi dejavniki tudi ko gre za investicije: pomembna jim je večja energetska učinkovitost, varčevanje z vodo ter zmanjševanje vseh izpustov kot so prah, hrup, odplake in drugi. Podpirajo opuščanje fosilnih goriv in rabo rastlinske biomase kot domačega in okolju prijaznega vira energije s številnimi pozitivnimi socialno-ekonomskimi in okoljskimi učinki.

Klikni na povezavo

Social Share

Dostopnost