Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina

Center mladinskih dejavnosti je postal Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina.
Center mladinskih dejavnosti (CMD), ki se je kot večletni projekt od leta 2001, pogodbeno izvajal za Občino Ajdovščina preko Centra za socialno delo, in sicer kot preventivni program, je s 1. januarjem 2009 dobil novo preobleko. Ustanovljena je bila notranja organizacijska enota Zavoda za šport Ajdovščina – Mladinski center  Hiša mladih. Program CMD se je tako preoblikoval in se izvajal v okviru novonastalega Mladinskega centra, ki je imel za cilj razširitev svojega spektra dejavnosti, saj so se s pridobitvijo nove funkcije spremenile tudi naloge. 

V letu 2017 se je Mladinski center zaradi želje mladih, ki so v njegovih programih in projektih prepoznali kulturni naboj in njihov potencial za vzpostavitev in ohranjanje ustvarjalnega in povezovalnega prostora, pravnoformalno preoblikoval v Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina.

 

PROGRAM MLADINSKEGA KULTURNEGA CENTRA HIŠA MLADIH VSEBUJE:

Neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo

Prostovoljno mladinsko delo 

Informiranje in svetovanje za mlade

Participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice

Mednarodno mladinsko delo in mobilnost mladih

Raziskovalno delo mladih

Prostočasne aktivnosti

Izobraževanja – predavanja za starše, potopisna predavanja, posveti, okrogle mize

Socialna preventiva (preventivni socialno varstveni programi za mlade)

 

Želiš izvedeti več?

https://www.mc-hisamladih.si/

Social Share

Dostopnost