Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina zagotavlja zanesljivo in gospodarno izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb, na območju občine Ajdovščina in občine Vipava.

V Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina skrbijo za oskrbo s pitno vodo, odvoz kosovnih odpadkov, zagotavljajo redno odvajanje in čiščenje odpadne vode, vzdržujejo občinske ceste, skrbijo za urejanje in čiščenje javnih površin, pogrebno in pokopališko dejavnost, upravljanje večstanovanjskih stavb, stanovanj in poslovnih prostorov, upravljanje tržnice in sejmišča v Ajdovščini ter urejanje javne razsvetljave v občini Ajdovščina.

Želiš izvedeti več?

Klikni na povezavo

 

Social Share

Dostopnost