Inštitut za Mladinsko Politiko

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajanja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.

Delo Inštituta za mladinsko politiko je primarno usmerjeno v:

  • Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik
  • Vzpostavljanje mehanizmov participacije mladih na lokalni ravni
  • Vzpostavljanje mehanizmov za povečanje avtonomije mladih
  • Raziskovanje položaja mladih v kontekstu družbenega dogajanja z namenom vzpostavljanja novih mehanizmov sodelovanja mladih v upravljanju javnih zadev in izboljšanja položaja mladih
  • Omogočanje neformalnega učenja in usposabljanja ter večanje kompetence mladih
  • Spodbujanje sodelovanja mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi
  • Pripravo strokovnih gradiv za vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik

Želiš izvedeti več?

https://institut-imp.si/

Social Share

Dostopnost