Fructal

Prepoznavno in inovativno podjetje se ukvarja s proizvodnjo sadnih in zelenjavnih sokov, predelavo in konzerviranjam sadnja in vrtnin ter proizvodnjo brezalkoholnih in žganih pjač.

Blagovne znamke Frutek, Frutabela in Fruc so gotovo ene tistih, ki ji pozna vsak občan Ajdovščine. Fructal je inovativno in prepoznavno podjetje, ki dosledno izraža svoje poslanstvo in poslanstvo svojih blagovnih znamk. Temeljni vrednosti Fructala, ki ju goji že vsa leta svojega delovanja sta kakovost in pozitiven odnos do narave.

Svojo jablano je Fructal zasadil že 5. oktobra 1945, ko se je v opuščeni zgradbi nekdanje tekstilne tovarne pet delavcev začelo ukvarjati z žganjekuho. Podjetje je zaradi zagnanosti in pripadnosti zaposlenih izjemno hitro razvijalo in napredovalo v vseh pogledih, čemur so potrošniki z veseljem sledili in tako podpirali razvoj podjetja. Fructal ima danes že 75-letno tradicijo in se je izoblikoval v podjetje, ki izdeluje in uspešno trži visoko kakovostne izdelke iz najboljšega sadja in drugih plodov narave.

Fructalova vizija in poslanstvo se kažeta tako v visoki kakovosti izdelkov kot tudi v varovanju in spoštovanju okolja ter v odličnosti poslovanja. V Fructalu ustvarjajo partnerski odnos s potrošniki in prijetno delovno okolje za zaposlene. Tudi do okolja so brezkompromisno odgovorni.

V Fructalu s ponosom in pogumom stopajo po začrtani poti v sodelovanju z naravo z veseljem vedno znova navdušujejo in presenečajo vas – svoje zveste potrošnike.

Želiš izvedeti več?

Klikni na povezavo

Social Share