Partnerji 20189

Partnerji INACSTRA 2019 osrednjega dogodka.
Image

Mladinski kulturni center Hiša mladih Ajdovščina

Pozdravljamo dogodek, ki podpira in zaznamuje mlade, ki iščejo ideje in pobude v razvoju lastnega podjetništva, zaposlitve in je hkrati dobra orientacija v smislu gospodarskega razvoja lokalnega okolja. Stimulativno okolje razvija dobre poslovne priložnosti in pridobivanje informacij ter izkušenj iz prve roke. Pozitivni vplivi lokalnega okolja in inovativna naravnanost dogodka spodbuja dobro orientacijo k novim poslovnih načrtom, kar dokazuje, da je Ajdovščina mladim prijazna občina. Pridružite se tudi nam iz Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina.

Tonja Ferjančič, vodja Mladinskega kulturnega centra Hiša mladih Ajdovščina

Image

Inštitut za mladinsko politiko

Veseli smo, da smo imeli priložnost sodelovati pri pripravi in izvedbi dogodka InCastra. Gre namreč za dogodek, ki na edinstven način združuje industrijo, podjetništvo, zabavo, ideje, in hkrati širši okolici omogoča, da spoznajo izjemen industrijski in tehnološki razvoj v občini Ajdovščina. Zahvaljujoč podjetnikom, ki verjamejo v potencial naše doline in ljudem, kateri se ne bojijo trdega dela, lahko skupaj ustvarjamo zgodbe o uspehu. Veliko teh zgodb bo tudi letos predstavljenih na InCastri, zato vabljeni v Ajdovščino.

Nina Bavčar Čargo, direktorica Inštituta za mladinsko politiko

Image

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje OS Nova Gorica

Zavod RS za zaposlovanje kot osrednja institucija na trgu dela nudi storitve brezposelnim osebam, iskalcem zaposlitve, delodajalcem in vsem partnerjem na področju zaposlovanja. Dobro sodeluje tudi s strokovnimi institucijami, z izvajalci programov zaposlovanja s ciljem pomagati vsem na poti do ključnega cilja – zaposlitve.

Območna služba Nova Gorica je vpeta v lokalno okolje, iz okolja pridobiva pomembne informacije in jih vpleta v svoje strokovno delo. Deluje na trgu dela, kjer opravlja poslanstvo, pomoč brezposelnim pri pridobivanju kompetenc za zaposlitev, delodajalcem pa poskuša tudi prek ukrepov aktivne politike zaposlovanja zagotoviti kader, ki ga iščejo.

InCastra je eden od dogodkov, na katerem z veseljem sodeluje, se predstavi in deluje skladno z družbenim poslanstvom.

Vesna Petric Uran, direktorica

Image

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica

GZS Severno Primorska gospodarska zbornica, Nova Gorica je prostovoljno združenje, ki povezuje in zagovarja interese regijskega gospodarstva. Za velika, srednja, mala in mikro podjetja:
- ustvarjamo poslovne priložnosti za vstop in širitev poslovanja na domačem in tujih trgih
- že 16 let podeljujemo priznanja za najboljše inovacije, pospešujemo inovativnost in gospodarski razvoj regije
- svetujemo in omogočamo pridobivanje novega znanja
- informiramo o aktualnih zadevah in poslovnih priložnostih
- potrjujemo certifikate o poreklu blaga in druge javne listine
- članom nudimo učinkovito podporo pri poslovanju in bogato paleto brezplačnih storitev.

INCASTRA predstavlja inovativen pristop povezovanja deležnikov na trgu dela in prerašča meje lokalnega okolja. Dogodek bo zagotovo bo tudi letos pomembno prispeval, da se informacije o poklicih približajo mladim in jim tako olajšajo odločitev za nadaljnjo poklicno pot.

mag. Nevenka Volk Rožič - direktorica

Image

Razvojna agencija Rod

Odločitev za pravi poklic je ena najpomembnejših odločitev, ki jo moramo v življenju sprejeti. Izbira poklica pri petnajstih letih ni ravno preprosta naloga. Za poklicno odločitev je zelo pomembno dobro poznavanje sebe in pogojev opravljanja določenega poklica.

Na InCastri bo veliko število ajdovskih podjetij odprlo svoja vrata, kar bo tako za otroke kot tudi njihove starše odlična priložnost, da si določen poklic pogledajo od blizu. Obenem imate ta dan možnost, da preverite kakšne so aktualne potrebe gospodarstva v lokalnem okolju. Skozi pogovor s podjetniki boste lahko spoznali, kakšne profile zaposlujejo in kakšne delavce iščejo. Vabljeni! Tudi mi bomo tam, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina.

mag. Andreja Vister, mentorica Podjetniških krožkov na osnovnih šolah, Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina

Image

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina

Na Območni obrtno-podjetniški zbornici z veseljem podpiramo dogodke kot je Incastra. Če so v preteklih letih, ko smo bili ujeti v gospodarsko krizo, podjetja vse svoje napore vlagala v pridobivanje poslov, izterjavo plačil in zagotavljanje likvidnosti, se zadnja leta ukvarjajo predvsem s pridobivanjem novih, za delo zainteresiranih sodelavcev. Dogodki kot je Incastra lahko veliko pripomorejo k večji prepoznavnosti podjetij iz lokalnega okolja ter boljši seznanjenosti s poklici, ki jih ta podjetja združujejo, da uspešno konkurirajo na trgu.

Marko Rondič, direktor

Image

Mladinski svet Ajdovščina

V Mladinskemu svetu Ajdovščina se zavedamo, da so mladi naša prihodnost in z veseljem podpiramo dogodke kot je InCastra, dan ajdovskega podjetništva in industrije. Namen Mladinskega sveta Ajdovščina je krepitev vloge mladih v družbi, spodbujajo delovanje mladih in aktivno participacijo v družbi in ravno tako je namen dogodka InCastra spoznati in predstaviti mladim potenciale občine Ajdovščina s področja industrije. Verjamemo, da lahko s sodelovanjem naredimo občino mladim prijazno in se bomo takih dogodkov vedno in z veseljem udeležili.

Melita Semič, predsednica Mladinskega sveta Ajdovščina