Informacije za šole

InCastra – Dan ajdovske industrije in podjetništva, bo tudi letos učencem ponudila zelo posebno doživetje z možnostjo vpogleda v bogato ajdovsko gospodarstvo in z drugimi družabno animacijskimi aktivnostmi. Letos smo v sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina program za šole še dodatno razširili.

Od ponedeljka, 25. septembra do petka, 29. septembra 2023

Dogodek ‘Mladi inCastra’, ki ga izvaja Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina pa bo v tednu med 25. in 29. septembrom gostil devetošolce. Ti bodo imeli možnost na dogodku spoznati tehniške in druge poklice ter področja mehatronike, strojništva,  elektrotehnike in računalništva, gastronomije in živilstva, arhitekture, področje »PR«-a, vodarstva, gozdarstva, geodezije idr.. Glavni namen dogodka je predstavitev poklicev na izkustveni način. Potreba gospodarstva po samostojnih, samozavestnih, ustvarjalnih in kreativnih delavcih je namreč vsak dan večja. Poleg tega se kaže potreba po izkustvenem učenju. Na dogodku Mladi in Castra si želimo ustvariti bogato učno okolje polno informacij in vzpostaviti vzdušje, ki omogoča in spodbuja domišljijo, zabavo, pustolovščino, igro, humor, fantazijo, tveganje in pozitivno komunikacijo. Ni pomembno le, da o poklicih govorimo, te morajo otroci izkusiti, le na ta način lahko razumejo različne procese dela in poklice.

Petek, 29. september 2023, od 8.00 do 13.00

Petkovo dogajanje je namenjeno šolajoči se mladini, torej učencem zadnjih razredov osnovne šole. Zanje so organizirani vodeni ogledi in animacijsko-izobraževalne dejavnosti, vezane na dejavnost podjetij.  S tem šolarjem omogočimo, da se seznanijo z ajdovskimi podjetji, s poklici in z lokalnimi potrebami, ter jim na takšen način pomagamo  pri odločitvi o izbiri nadaljnjega šolanja. Namen dogodka je, da mladi spoznajo podjetja, poklice in delovne pogoje ter s prve roke pridobijo podatke o tem, kateri kadri so na trgu dela iskani in kakšna znanja in kompetence so zahtevane za opravljanje določenega poklica.

INFORMACIJE:
mag. Anja Jamšek Furlan, vodja organizacije dogodka
T: 05 3664752, 051 20 26 28
E: anja.jamsek.furlan@lu-ajdovscina.si

Tanja Krapež, vodja organizacije dogodka Mladi inCastra

E: tanja.krapez@rra-rod.si

T: 065 556 233

Dostopnost